Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 18.06.2021
11 / 06 / 2021 | Michał | wyświetleń: 160

ZAWIADOMIENIE

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2021 roku, o godzinie 12:00 w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
2. Wolne wnioski i informacje.
3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Raport o stanie gminy za 2020 rok.
a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Karlina.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2020, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2020.
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2020,
b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Klepuszewska

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Karlino zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach XXXV sesji Rady Miejskiej w Karlinie, których obecność jest wymagana zakresem ustalonego porządku obrad sesji.

Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji online pod adresem.

Mieszkańców i innych zainteresowanych, którzy chcieliby zabrać głos na XXXV sesji Rady Miejskiej w Karlinie informuje, że istnieje możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres w terminie do 17.06.2021 r. do godz. 10.00. 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ