Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 48/2021 - raport o stanie Gminy
02 / 06 / 2021 | Michał | wyświetleń: 218

Zarządzenie  Burmistrza Karlina nr 48/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.  w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Karlino za 2020 r.

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Karlino za 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport o Gminy Karlino podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Karlinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ