Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 30.05.2019
22 / 05 / 2019 | Michał | wyświetleń: 602

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 30 maja 2019 roku, o godzinie 1000   w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Karlinie.           

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy Karlino.

6. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino:

a)  Zakład Oświaty w Karlinie,

b)  Karliński Ośrodek Kultury,

c)  Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.

7.  Sport w szkołach na terenie Gminy Karlino.
8.  Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów sportowych na terenie Gminy Karlino.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019,

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019-2029,

c)  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Karlino za 2018 rok,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie,

g) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie,

h) przyjęcia aktualizacji programu usuwania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie gminy Karlino,

i) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,

j) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Garnki,

k) zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Karlino – obręb Czerwięcino,

l) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino – obręb 001,

m) zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Karlino – obręb Daszewo,

n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ