Ogłoszenie o posiedzeniach komisji 2021
11 / 02 / 2021 | jakubh | wyświetleń: 99

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJI

RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

ODBĘDĄ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KARLINIE W POKOJU NR 2

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

22 lutego 2021 roku
o godz. 800

1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy bieżące Komisji.

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

24 lutego 2021 roku
o godz. 830

1.  Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
2.  Sprawy bieżące Komisji.

KOMISJA MIESZKANIOWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

24 lutego 2021 roku
                   o godz. 900                 

 

1. Informacja dotycząca działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2020 roku.
2. Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie w roku 2020.
3. Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie Miejskim w Karlinie za 2020 rok.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące Komisji.

 

KOMISJA BUDŻETU, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, KULTURY I OŚWIATY

RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE 

Data i godzina

Porządek posiedzenia

22 lutego 2021 roku
o godz. 900

 

1. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino:
§ Zakład Oświaty w Karlinie,
§ Karliński Ośrodek Kultury,
§ Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
3. Sprawy bieżące Komisji.

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ