W Karlinie powstanie kładka piesza łącząca brzegi kanału Młyńskiego
11 / 03 / 2021 | Michał | wyświetleń: 577

Belka logotypów projektowych.

11 marca 2021 odbyło się przekazanie placu budowy pod rewitalizację zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie.


Zdjecie parku w Karlinie.

Park dworski założony został przy budynku mieszkalnym młyna, położonym przy kanale młyńskim, zajmującym teren o powierzchni 1,6 ha. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego położony  w widełkach rzeki Parsęty i Młynówki.

Zdjecie parku w Karlinie.

 Zdjecie parku w Karlinie.

Zakres inwestycji obejmował będzie roboty budowlane, w tym zakup elementów stałych wyposażenia, instalację latarni, monitoringu wizyjnego CCTV, tablicy pamiątkowej oraz montaż  i wyposażenie placu zabaw.

Zdjecie parku w Karlinie.

Przedmiotem zamówienia jest również budowa obiektu inżynierskiego – kładki pieszej łączącej brzegi kanału Młyńskiego w Karlinie o konstrukcji stalowo-betonowej, łukowej, która będzie dodatkowo podświetlona.

Koncepcja architektoniczna kładki.

Dodatkową atrakcją zainstalowaną w Parku będzie podświetlana punktowo rzeźba plenerowa z brązu przedstawiająca sylwetki pięciu gęsi ustawionych liniowo w kolejnych fazach wzlotu, posadowiona na cokołach.

Zdjecie parku w Karlinie.

Inwestycja pozwoli na znaczną poprawę stanu parku w Karlinie, umożliwiając również dostęp osobom niepełnosprawnym. Działania przyczynią się także do ochrony zabytkowego obiektu przed zagrożeniami poprzez zamontowanie monitoringu chroniącego przed pożarem i zniszczeniami.

Belka logotypów projektowych.

Dofinansowanie inwestycji pn. „Restauracja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie” pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0059/18-00 z dnia 04.03.2019 r. pomiędzy Gminą Karlino a Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowite wartość projektu: 2.200.538,70 zł

Dofinansowanie w wysokości 85% wyniesie: 1.870.457,88 zł

Wkład własny Gminy: 330.080,82 zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

www.mapadotacji.gov.pl/

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ