Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 156/1, 158, 159/2 i 159/3
12 / 05 / 2021 | Michał | wyświetleń: 193

 Burmistrz Karlina Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działek 156/1, 158, 159/2 i 159/3 o łącznej pow. 1090 m², położonej w obrębie 005 miasta Karlino przy ul. Żwirki 6, ul. Żwirki i ul. Konopnicka,    nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego z wydaną przez Burmistrza Karlina decyzją  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 20/2018 w dniu 07 czerwca 2018 r. dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi na parterze, w zabudowie zwartej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino  stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.  Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz.-156/1, 158 stanowi tereny mieszkaniowe B, 159/2 i 159/3 – inne tereny zabudowane Bi.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 156/1, 158, 159/2 i 159/3 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00052453/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Działka  158   zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 6 przy ul. Żwirki przeznaczonym do rozbiórki ze względu na jego zły stan techniczny. Przy określaniu wartości nie uwzględniono jego wartości.

CENA WYWOŁAWCZA  – 109.000,00 zł

WADIUM –  20.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca  2021 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego      w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Szczegółowe informacje z załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ