Wykaz posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w Karlinie
07 / 06 / 2021 | Michał | wyświetleń: 115

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE ODBĘDĄ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KARLINIE W POKOJU NR 2.

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

15 czerwca 2021 roku

o godz. 800

 

1.   Analiza i ocena raportu o stanie gminy.
2.   Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
3.   Sprawy bieżące Komisji.

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

16 czerwca 2021 roku o godz. 845

 

1.  Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

2.  Sprawy bieżące Komisji.

 

 

KOMISJA MIESZKANIOWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

16 czerwca 2021 roku o godz. 830

 

1.   Wizytacja w ramach konkursu „Najładniejsza Wieś Gminy Karlino”
2.   Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
3.   Sprawy bieżące Komisji.

 

 

KOMISJA BUDŻETU, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, KULTURY I OŚWIATY

RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

Data i godzina

Porządek posiedzenia

15 czerwca 2021 roku o godz. 900

1.   Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino za 2020 r., sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i działalności samorządowej instytucji kultury oraz z informacji o stanie mienia Gminy Karlino za 2020 r.
2.   Informacja Burmistrza na temat realizacji inwestycji w Gminie Karlino w roku 2020- raport o stanie gminy.
3.   Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4.   Sprawy bieżące Komisji.

 

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ