Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 81/2021
30 / 08 / 2021 | Michał | wyświetleń: 317

 Zarządzenie Burmistrza Karlina nr  81/2021

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)   zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży,nieruchomości  wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ