Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 17/2019
08 / 03 / 2019 | Michał | wyświetleń: 423

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA

Nr 17/2019

z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obr. Ubysławice gm. Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/9.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 109 ust.1 pkt 1, art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam nie skorzystać z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 113/9 o pow. 0,5311 ha, położonej w obr. Ubysławice gm. Karlino.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść zarządzenia w załączniku.

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ