Oferta pracy - asystent/asystentka wychowawcy
19 / 03 / 2019 | Michał | wyświetleń: 356

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE to organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom  oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. W swojej pracy kierujemy się zasadami Polityki Ochrony Dziecka. Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem swoją misję w Polsce już od ponad 30 lat.

Obecnie poszukujemy:

ASYSTENTA/ ASYSTENTKI WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

-  Wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,

-  wysoka motywacja do pracy z dziećmi,

-  doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,

-  wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,

-  umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,

-  praktyczne umiejętności życiowe,

-  dyspozycyjność,

-  niekaralność.

OFERUJEMY:

-  Współpracę w oparciu o umowę zlecenie

-  Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje

-  Naukę języka angielskiego

-  Pakiet socjalny

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 29.03.2019 r. na adres: lub poprzez link:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d9688c53ef2140898b63cdb53c61ec24

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ