Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
15 / 07 / 2019 | Michał | wyświetleń: 304

Burmistrz Karlina informuje, iż właściciele gruntów z województwa zachodniopomorskiego mogą skorzystać ze wsparcia na regenerację zakwaszonych gleb (o pH gleby poniżej lub równym 5,5) w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, realizowanego wspólnie przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie. Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca, a budżet programu to aż 300 milionów złotych w skali kraju.


Realizacja programu jest zaplanowana na lata 2019-2023. W zależności od powierzchni gospodarstwa, wysokość dofinansowania do tony czystego składnika odkwaszającego wyniesie od 100 do 300 złotych tj.

- 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub Ca0 + Mg0 – dofinansowanie do gospodarstw    o pow. do 25,00 ha użytków rolnych,

- 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub Ca0 + Mg0 – dofinansowanie do gospodarstw    o pow. 25,01 do 50,00 ha użytków rolnych,

- 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub Ca0 + Mg0 – dofinansowanie do gospodarstw    o pow. 50,01 do 75 ha użytków rolnych.

Właściciele gruntu raz na 4 lata będą wykonywać badanie odczynu gleby z próbki pobranej    z powierzchni nie większej niż 4 hektary.
 O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa zachodniopomorskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.
 
Wnioski wraz z wymaganymi  załącznikami  tj. :

  1. Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  2. Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r.  do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Koszalinie ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie:

www.wfos.szczecin.pl/konkursy/regeneracja-gleb.html

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ