Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Karlina
23 / 08 / 2019 | Urszula | wyświetleń: 197

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA

Nr 89/2019

z dnia 22 sierpnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do sprzedaży i dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży i dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Treść zarządzenia w załączniku.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ