Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok
07 / 01 / 2020 | Urszula | wyświetleń: 169

UWAGA! W dniu 31.01.2020 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) – przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia 2020 roku:

1) pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Oświadczenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6  lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

2)  dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie  ul. Plac Jana Pawła II 6, pok. nr 5 (do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.30)

lub

- przelewem na konto Urzędu: PKO BP S.A. nr: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego wyliczenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – można upewnić się i zweryfikować uzyskane wartości w Urzędzie Miejskim w Karlinie, Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego przy ul. Szymanowskiego 17 (nie ma „urzędowych” naliczeń opłat i ich wydruków).

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).
  1. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  Referacie Promocji i Rozwoju Gospodarczego, lub dzwoniąc pod nr tel. 943113509

 

W załączeniu druk oświadczenia.

 

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ