W Gościnku powstanie wielofunkcyjne boisko !
28 / 06 / 2019 | Michał | wyświetleń: 580

 

Gmina Karlino złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację projektu w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Umowa z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie została podpisana w dniu 5.12.2018 r. o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Przyznana pomoc finansowa ze środków EFMR wynosi 85% zwrotu poniesionych kosztów  kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Budowa boiska sportowego w Gościnku” została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy ELSIK Sp. z o. o. z siedzibą 83-330 Żukowo, ul. Kościerska 8F na kwotę 218.940,00 zł.

28.06.2019 w Urzędzie Miejskim w Karlinie burmistrz Waldemar Miśko wraz z przedstawicielem firmy ELSIK Sp. z o. o. podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia. Przedmiotem inwestycji będzie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem (urządzenia sportowe, piłkochwyty, ciągi piesze) na działce nr 270 obr. Gościnko.

Planowana inwestycja polega na budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego łączącego w sobie trzy dyscypliny sportowe: boisko do gry w piłkę, boisko do gry w koszykówkę i boisko do gry w  siatkówkę. Będzie to boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

Inwestycja, zgodnie z umową winna zakończyć się do 28.10.2019 r.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ