Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 127
25 / 09 / 2018 | Michał | wyświetleń: 319

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino
O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie 003 miasta Karlino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127 o pow. 1297 m², przeznaczonejw miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XXIII/227/08 z dnia 24 lipca 2008 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego   Nr 78 poz. 1711), pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonej symbolem 2 MN. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 127 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00033845/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Termin zagospodarowania działki – 24 miesiące rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów), a zakończenie zabudowy (stan surowy zamknięty) w terminie 60 miesięcy od daty zwarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

            CENA WYWOŁAWCZA  –    57.700,00 zł

            WADIUM      –      11.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej niżej wysokości.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 października 2018 roku  na konto:

PKO BP

Nr 32 1020 2791 0000 7602 0247 0219

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni  po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane.

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

grafika
Załączniki:
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ