Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 118/2018
10 / 10 / 2018 | Michał | wyświetleń: 544

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA

Nr 118/2018

z dnia 10 października 2018r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do  najmu i dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do najmu i dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść zarządzenia w załączniku.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ