OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych: Kół Łowieckich „BIELIK” i "Pantera"
10 / 01 / 2019 | Michał | wyświetleń: 584

OBWIESZCZENIE

o terminie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m,

o planowanym terminie, w tym  godzinie rozpoczęcia polowań przez Koło Łowieckie „BIELIK” Białogard  - obwód  74; 76  na terenie Gminy Karlino  w  miesiącu styczeń 2019 r.

 

Lp.

Data

Miejsce-rewir polowań i rodzaj zwierzyny

Miejsce i czas zbiórki

Prowadzący polowanie

Nazwa polowania

1.

19.01.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-15°°

Tyszczuk D.,

Marcinkowski K.

Dodatkowe Zbiorowe

KŁ BIELIK

2.

20.01.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-15°°

Jagiełło Dariusz, Gerus Mirosław

Dodatkowe Zbiorowe

KŁ BIELIK

3.

26.01.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-15°°

Szymański K., Czerniec  J.

Dodatkowe Zbiorowe Koła

Bielik

4.

27.01.2019 r.

obwód łowiecki 74,76

zwierzyna gruba, drapieżniki

Łęczynko

godz. 8°°-15°°

Jagiełło Dariusz, Gerus Mirosław

Dodatkowe Zbiorowe Koła

Bielik

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela , posiadacza albo zarządcę  gruntu o sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac Jana Pawła II 6.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o terminie polowań zbiorowych

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października  1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.),

 

z a w i a d a m i a m,

 

o dodatkowym polowaniu zbiorowym  przez Koło Łowieckie „PANTERA” Kołobrzeg  - obwód  77, 50  na terenie Gminy Karlino  w sezonie 2018/2019 .

 

Lp.

Data

Nr obwodu

łowieckiego

Gatunki zwierzyny

Miejsce i godzina zbiórki

  Prowadzący

  polowanie

1.

12.01.2019 r.

obwód łowiecki

nr 50

Dziki, jelenie,lisy, daniele, jenoty

W trakcie zapisywania zostanie podane miejsce i godz. zbiórki

Majewski Edward, Chmal Stanisław

2.

13.01.2019 r.

obwód łowiecki

nr  77

Dziki, jelenie,lisy, daniele, jenoty

    - „ -

Majewski Edward

3.

19.01.2019 r.

obwód łowiecki

nr 50

Dziki, jelenie,lisy, daniele, jenoty,byki, cielaki

    - „ -

Majewski Edward, Chmal Stanisław

4.

20.01.2019 r.

obwód łowiecki

nr  77

Dziki, jelenie,lisy, daniele, jenoty, byki, cielaki

    - „ -

Majewski Edward, Chmal Stanisław

5.

26.01.2019 r.

obwód łowiecki

nr 50

Dziki, jelenie,lisy, daniele, jenoty,

Byki, cielaki

     - „ –

 

Majewski Edward, Chmal Stanisław

6.

27.01.2019 r.

obwód łowiecki

nr  77

Dziki, jelenie,lisy, daniele, jenoty,

cielaki

      - „ -

Majewski Edward, Chmal Stanisław

 

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz  z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę  obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela , posiadacza albo zarządcę  gruntu o sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie Plac Jana Pawła II 6.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ