Sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 18.01.2019
11 / 01 / 2019 | Michał | wyświetleń: 665

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2019 roku, o godzinie 1000 w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:
1.   Sprawy regulaminowe:
a)   stwierdzenie prawomocności obrad,
b)  przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,
c)   przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
2.   Wolne wnioski i informacje.
3.   Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4.   Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2019,
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2019 - 2028,
c)   przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowy na rok 2019.
6.   Interpelacje i zapytania radnych.
7.   Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ