Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 63/2019
14 / 06 / 2019 | Michał | wyświetleń: 262

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA

Nr 63/2019

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Karlino za 2018 r.

Na podstawie art.28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Karlino za 2018r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport o stanie Gminy Karlino podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Karlinie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie.

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Treść zarządzenia w załączniku.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ