Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
29 / 08 / 2019 | Ewa | wyświetleń: 338

               Karlino, dnia 29.08.2019 r.

LM.524.1.2019.PF

 Ogłoszenie Burmistrza Karlina

w sprawie rozpatrzenia ofert konkursowych złożonych w ramach ogłoszonego zarządzeniem
Nr 80/2019 Burmistrza Karlina z dnia 1 sierpnia 2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie boks

Na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) podaje się do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Karlina z dnia 1 sierpnia 2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie boks.

Dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego udziela się następującemu podmiotowi:

Nazwa podmiotu- Stowarzyszenie „Klub Bokserski Karlino”.

Zakres zadania- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie boks.

Tytuł zadania- „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu”.

Przyznana kwota dotacji (zł)- 28.000,00.  

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ