POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE
29 / 08 / 2019 | Ewa | wyświetleń: 225

NAJBLIŻSZE POSIEDZENIA STAŁYCH KOMISJIRADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

ODBĘDĄ SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KARLINIE W POKOJU NR 2

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

16 września 2019 roku o godz. 900

Porządek posiedzenia

Kontrola zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2018 p.n.„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Mierzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

20 września 2019 roku o godz. 1330

Porządek posiedzenia

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące Komisji.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

19 września 2019 roku o godz. 830

Porządek posiedzenia

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące Komisji.

KOMISJA MIESZKANIOWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

19 września 2019 roku o godz. 800

Porządek posiedzenia

1.Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące Komisji.

 

KOMISJA BUDŻETU, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, KULTURY I OŚWIATY RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE       

    20 września 2019 roku o godz. 1000 

Porządek posiedzenia

1. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Karlino za I półrocze 2019 roku.

2. Podsumowanie sezonu grzewczego oraz analiza kosztów podgrzania zimnej wody:

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Karlinie,

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

3. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

4.  Sprawy bieżące Komisji.

                    

 

 

 

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ