Startuje III Konkurs Północnej Izby Gospodarczej - Pracodawca Roku Pomorza
06 / 09 / 2019 | Urszula | wyświetleń: 298

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie po raz trzeci organizuje bezpłatny konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2019.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców  Pomorza, którzy przestrzegając przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz legalności zatrudnienia, kierują się zasadami fair play zarówno wobec podwładnych jak  i partnerów  gospodarczych oraz osiągają przy tym sukcesy gospodarcze. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla pracowników szukających stałego zatrudnienia na godnych warunkach, podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i jest magnesem silnie przyciągającym najlepsze kadry. Konkurs ma promować region, w którym tworzone są nowe miejsca pracy, gdzie warto mieszkać, pracować i rozwijać swoją karierę.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w poniższych kategoriach:

Kategorie związane z wielkością zatrudnienia

I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób)

II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób)

III kategoria – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób)

IV kategoria przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób) 

Kategoria jakościowa

V kategoria – społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko w którym działa.

VI kategoria – Manager Roku 2019 – wybór Rady Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2019 roku.

Ukoronowaniem plebiscytu będzie Gala Przedsiębiorców w dniu 5 października 2019 w Koszalinie podczas której, nastąpi wręczenie statuetek „Pracodawca Roku Pomorza 2019” najlepszym pracodawcom w regionie.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Dominika Wiśniewska z Biura Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie  na adres e-mail: . W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panią Dominiką pod nr telefonu 94-341-10-83 lub  tel. kom. 733-837-300.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Więcej informacji na temat III Konkursu Pracodawca Roku na:

www.pig.koszalin.pl/konkurs-pracodawca-roku

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ