Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 2
04 / 10 / 2019 | Michał | wyświetleń: 428

Burmistrz Karlina

78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6

O G Ł A S Z A

Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka   nr 2  o pow. 3903 m², obręb 001 m. Karlino, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karlino i wydanej decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy teren ten oznaczony jest jako grunty rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest jako łąki trwałe.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 2  posiada urządzoną księgę wieczystą nr  KO1B/00049496/3.

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Cena wywoławcza    - 97.575,00 zł

Wadium    - 19.515,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia  2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9, o godz. 11 °° .

Warunkiem przystąpienia   do przetargu jest wpłata wadium  w podanej wyżej wysokości.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ