Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 24/2020
25 / 03 / 2020 | Michał | wyświetleń: 148

Zarządzenie Nr  24/2020

Burmistrza Karlina

z dnia 25 marca 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  i art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ