Rada Miejska
07 / 12 / 2018 | Administrator
grafika

Rada Miejska w Karlinie

Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

parter, pokój nr 1

Tel. +48 94 311 95 46

Faks +48 94 311 74 10

Osoba do kontaktu: Aleksandra Butrym

e-mail:

 

 

Radni Rady Miejskiej w Karlinie pełnią dyżury w każdy czwartek w godzinach od 14.30 do 15.30 w pokoju nr 1. Rada Miejska w Karlinie jest organem stanowiącym i kontrolnym. Sesje Rady odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Radę planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady są jawne i jej obradom może przysłuchiwać się publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.

Skład Rady Miejskiej w Karlinie
Kadencja 2018-2023

 

 1. Klepuszewska Beata - Przewodnicząca
 2. Kościukiewicz Barbara - Wiceprzewodnicząca
 3. Butrym Danuta - Wiceprzewodnicząca
 4. Anklewicz Barbara           
 5. Baciejowski Grzegorz     
 6. Bednarz Krzysztof
 7. Chrzanowski Krzysztof  
 8. Gago Leszek          
 9. Grażyński Waldemar       
 10. Kulik Katarzyna    
 11. Miśko Andrzej        
 12. Ostrowska Katarzyna     
 13. Patyk-Sadowska Oliwia  
 14. Pączek Tomasz    
 15. Rusiecka Martyna                                                         

 

Komisje:

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Ostrowska,
 2. Martyna Rusiecka,
 3. Leszek Gago,
 4. Barbara Anklewicz,
 5. Krzysztof Chrzanowski.

Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

 1. Oliwia Patyk-Sadowska
 2. Tomasz Pączek
 3. Katarzyna Kulik
 4. Andrzej Miśko
 5. Waldemar Grażyński.

Komisja Budżetu, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty:

 1. Barbara Kościukiewicz
 2. Danuta Butrym
 3. Beata Klepuszewska
 4. Grzegorz Baciejowski
 5. Barbara Anklewicz.

 

 

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ