GCI - oferty pracy
10 / 01 / 2017 |
grafika
Gminne Centrum Informacji
W Karlinie
ul. Szymanowskiego 17 (parter, obok Straży Miejskiej)
tel. (94) 311 35 09
Powstało staraniem władz gminnych dzięki dofinansowaniu MGPiPS w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".
 
W GCI można skorzystać z:
- usług biurowych związanych z poszukiwaniem pracy,

- skanowania/kopiowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma związanych z poszukiwaniem pracy
- sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
-  pomocy przy poszukiwaniu pracy.
 
Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy do złożenia CV w GCI.
 
CV są przekazywane do potencjalnych pracodawców, którzy kontaktują się bezpośrednio z Państwem.
 
CV są również przekazywane inwestorom rozpoczynającym działalność w Gminie Karlino.
 
ZAPRASZAMY!
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ