Realizacja programu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Karścinie
16 / 02 / 2018 | Michał
grafika

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie

W 2017 r. z rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” skorzystało 5528 szkół podstawowych w tym Szkoła Podstawowa w Karścinie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest aby Szkoła Podstawowa miała:

- dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s,

- przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,

- jedną salę lekcyjną z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor,

- co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Każda szkoła podstawowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 14000 zł.,  natomiast wkład własny wynosił 3500 zł.

Szkoła w Karścinie zakupiła tablicę interaktywną z projektorem krótkoogniskowym, która została zainstalowana w klasie j. polskiego oraz dotykowy monitor interaktywny w klasie edukacji wczesnoszkolnej.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ